“I moll”, B-melodi

Litt av hvert å passe på. I tillegg til fingersetningen, må du være nøye med alle fortegnene.
Lykke til!

Musikkeksempel “I moll”