“Kom lilla flicka”

Vi kunne ikke dy oss…. “Alle” lærebøker i tangentinstrumenter har (eller hadde) med denne melodien, så vi kan jo ikke være dårligere. Men det er ikke for ingenting at den er så mye brukt – den gir fin trening, både teknisk og rytmisk. Vi har imidlertid lagt inn en liten ekstra utfordring på det siste slaget i hver takt, i venstre hånd. Strekk ut 5. fingeren for å nå den dype tonen. Samtidig må du huske å slippe de to tonene du spiller på andre slaget i takta.

Du finner forresten både video og musikkeksempel nedenfor noten.
Lykke til!

Musikkeksempel “Kom lilla flicka”

Video “Kom lilla flicka”