“Punktering!”, B-melodi

Her skal du spille punkterte fjerdedelsnoter uten å kjenne melodien på forhånd.

Husk å spille sakte og telle nøyaktig.

Musikkeksempel “Punktering!”