“Syng!”, B-melodi

Litt vanskelig kanskje? En ukjent melodi, men hvis du arbeider med høyre hånd først, inntil du kan melodien, går det nok bra.

Musikkeksempel “Syng!”