“Trubadurvise”, B-melodi

Her får du spille litt besifring igjen. Husk: Kryss for alle F-er.
(Gjelder bare i høyrehåndsnotene. Venstrehåndsakkordene spiller du slik de står på akkordarkene i forrige kursdel.)

Musikkeksempel “Trubadurvise”