Vintersol

Vi gir deg det vanlige rådet når du skal lære deg en fremmed melodi, uten å høre den først:
Lær deg høyre hånd først, tell og vær nøyaktig, inntil du føler deg trygg på melodien.

Musikkeksempel “Vintersol”