Mye å passe på?

Så er vi kommet til B-melodien igjen. Du vil kanskje synes at det er litt vanskelig å “få fasong” på melodien. Den er jo ukjent. Men igjen er det viktig å øve bare høyre hånd til å begynne med.
I tillegg til opptakten, der det første slaget mangler, har vi også her noen bindebuer. Vi har satt ring rundt de tonene som ikke skal spilles, bare holdes.

“En sang”, B-melodi

Musikkeksempel “En sang”