“Bestefars Rock’n Roll”, B-melodi

Denne inneholder en type akkordskifting i venstre som du bør arbeide litt med. Du finner den bl. a. i takt 3 og 4, samt 7 og 8. Vær svært nøye med at du bruker de fingrene som står på disse akkordene.
NB! Både video og musikkeksempel nedenfor.

Video “Bestefars Rock’n Roll”

Musikkeksempel “Bestefars Rock’n Roll”