“Menuett i C”, B-melodi

Her har du en liten utfordring! Lær deg høyre hånd med telling først. Hvis du synes det er vanskelig å få riktig rytme på melodien, er det bare en måte å løse den utfordringen på: Spill veldig sakte og tell høyt!

(Både video og musikkeksempel nedenfor)

Video “Menuett i C”

Musikkeksempel “Menuett i C”