“Russisk folkemelodi”, B-melodi

Kjenner du denne fra før? Etter hvert som du lærer den, kan du prøve å spille litt korte toner i venstre hånd, da blir rytmen ganske spenstig.

Både video og musikkeksempel nedenfor.

Video “Russisk folkemelodi”

Musikkeksempel “Russisk folkemelodi”