“Sang i januar”, B-melodi

Her har du en aldri så liten utfordring! Utgangspunktet er: Lær deg en sang du aldri har hørt før, etter notene. Du husker hva vi har sagt tidligere i kurset om å bli “selvhjulpen”. Gi deg tid. Dette er ikke enkelt! Hvis du føler at du må bruke lang tid på å få den til, så gjør akkurat det: Bruk lang tid, eller sagt på en annen måte: Bruk den tida du trenger!

Musikkeksempel “Sang i januar”