Bindebuene binder sammen noter

Fig. 4 – 1 viser slutten på “Kåre”, en av A-melodiene i denne leksjonen. Her har vi ei bue som går mellom to C-er.
Den binder sammen de to C-ene og derfor kaller vi buen for en bindebue.

Bindebuen virker slik: Den binder sammen de to C-ene til én lang tone.
Vi skal altså ikke spille den siste C-en på nytt, bare holde den nede.
Vi spiller m. a. o. bare den første C-en og så holder vi den nede mens vi teller
1 – 2 – 3 – 4  to ganger. (Akkorden i venstre hånd skal spilles to ganger, for der er det ingen bindebuer.)

Du vil se hvordan dette gjøres når “Kåre” blir gjennomgått på video.

Fig. 4 – 1

Vil du vite litt mer om bindebuer?

Disse bindebuene står alltid mellom to like noter (to C-er, to D-er o.s.v.).
Det finnes også buer som går over flere forskjellige noter. De kalles legato-buer.
Vi lærer mer om dem senere