Vi bruker de tre tonene vi har lært så langt

”Litt om notene 1 og 2” ser du at der er én C som vi kaller ”énstrøken C”. Den ligger litt til venstre for midten på pianoet.
Denne C’en skal vi ha som utgangspunkt for høyre hånd.
Bruk tommelen på C.
Tangenten til høyre for C heter D. Bruk pekefingeren på D.
Tangenten til høyre for den igjen heter E. Bruk langfingeren på E.

Her finner du “Litt om notene 1” igjen
Her finner du “Litt om notene 2” igjen

Øvelse 1 – 1 igjen

Høyre hånd “Øvelse 1 – 1”

Prøv å spille høyre hånd etter notene i øverste notesystem (G-nøkkel systemet)
langsomt med de tre fingrene som er angitt ovenfor. Ikke bry deg om fingerstilling eller hvordan det høres ut, bare
øv på å spille de tre tonene C, D og E etter notene.
Gjør denne øvelsen mange ganger, langsomt, mens du ser mest mulig på notene hele tida.

Venstre hånd “Øvelse 1 – 1”

Gjør det samme med venstre hånd. (Øvelse 1 – 1)
Her begynner du på C’en nedenfor (til venstre for) enstrøken C.
(Denne C’en heter forresten ”lille C”)
Prøv å spille etter notene i nederste notesystem (F-nøkkel systemet).
Bruk disse fingrene:
På C bruker du lillefingeren. På D bruker du ringfingeren. På E bruker du langfingeren. Gjør øvelsen mange ganger, langsomt, mens du ser mest mulig på notene hele tida.

Video “Øvelse 1 – 1”