Vi lærer C – D – E

Her har du to nyttige figurer, “Litt om notene 1”

Og “Litt om notene 2”

Øvelse 1 – 1

Bruk noen minutter til å se langsomt over disse notene, én for én, mens du memorerer navnet og plasseringen. Gjør det helt til du føler deg trygg på hva de heter og hvor de ligger.
Sjekk “Litt om notene 1 og 2” hvis du er usikker. Men ikke skriv navn på notene hvis du har skrevet ut øvelsen.

Du skal ikke tenke på hvor disse ligger på instrumentet ditt nå!
Konsentrer deg om hvor de ligger i notesystemet, og hva de heter.

Hvor ligger disse tonene på instrumentet ditt?

Vi lar note-teorien ligge litt, og tar en titt på instrumentet vårt i stedet.
Her har du et enkelt hjelpemiddel i starten:
Klaviaturet (det vi spiller på) er delt inn i hvite og svarte tangenter.
De svarte tangentene står sammen i grupper på to og tre, som du ser. De hvite tangentene til venstre for gruppene med to svarte tangenter heter C. (Du ser det også på ”Litt om notene 1 og 2”).

Du kan altså orientere deg etter de svarte tangentene: Hver gang du finner ei gruppe med to svarte tangenter ved siden av hverandre, vet du at den hvite tangenten, nærmest til venstre for disse to svarte, heter C.
Fig. 1 – 1 nedenfor kan kanskje hjelpe deg i starten. Studér den nøye og gjør deg godt kjent på klaviaturet.

Figur 1 – 1

Bruk figurene over, Fig. 1 – 1 (og ”Nøkler og noter” og ”Litt om notene 1 og 2”, hvis du trenger det).
Studér klaviaturet. Når du føler deg trygg på hvor C’ene ligger, kan du mediterer litt over klaviaturet og memorere dem, slik at du blir helt trygg. Dette er smart! Jo fortere du lærer å orientere deg på klaviaturet dess bedre.