Alt er ikke like sterkt hele tida

Hittil har vi ikke snakket noe om hvorvidt du skal spille sterkt eller svakt, og derfor har du vel spilt sånn “midt på tréet”.

Men det er viktig å ha dynamikk i spillet, d.v.s. at vi skiller mellom sterke og svake partier, og etter hvert også mellom sterke og svake enkelttoner.

Vi skal ikke overdrive dette på det nivået vi befinner oss nå. Spesielt skal vi passe oss så vi ikke spiller for sterkt. Hvis vi ikke er oppmerksomme på det, kan vi fort ende opp med å “hamre” eller “slå” i stedet for å spille. (Det er faktisk vanskeligere å spille svakt enn sterkt). 

Disse tegnene møter vi ofte

Men vi skal gjøre oss kjent med to av de mest brukte symbolene når det gjelder dynamikken i musikken.

Når vi skal spille svakt, dukker dette tegnet opp, en “p”. Det er forkortelse for “piano” som betyr “svakt” på italiensk.

Når vi skal spille sterkt, står det en “f”. Det er forkortelse for “forte”, som betyr “sterkt” på italiensk.

Italiensk er det internasjonale musikkspråket

Uttrykkene “piano” og “forte” er italienske ord.

Etter hvert som du lærer mer, vil du se at svært mange musikkuttrykk er italienske.
Årsaken til dette er at landet var et musikalsk kraftsentrum i Europa i en lang periode av musikkhistorien. Svært mange musikere reiste dit for å studere og for å få impulser.
Vi kan trygt si at italiensk musikk var et forbilde for komponister over hele Europa.

Vet du at på italiensk og tysk heter et piano “pianoforte” som betyr “svakt-sterkt”?

Klaviaturinstrumentene før pianoet var ikke anslagsfølsomme.
De ga samme lyd enten man spilte sterkt eller svakt.

Når pianoet kom på 1700-tallet var det derfor en revolusjon –
her kunne man variere styrken og klangen gjennom anslaget.
Derfor ble instrumentet hetende “pianoforte” som vi kan oversette med et “svakt-sterkt” .
Man kunne jo spille både svakt og sterkt på det!

Litt mer om det å spille sterkt og svakt

Vi nevnte at vi ikke skal overdrive dette med å spille sterkt og svakt. Foreløpig er det viktigst å opparbeide et spill som låter mykt, ikke hardt og “hamrende”.

Lytt til ditt eget spill – låter det behagelig? Ville du irritere deg og synes det var travelt å høre på, hvis du hørte noen andre spille slik du gjør det?

Det er kanskje litt ubehagelige spørsmål, men ikke desto mindre viktige.

Men samtidig skal vi altså prøve oss litt på å få fram dynamiske forskjeller i spillet vårt i denne leksjonen.