Dette står i innledningen til kurset. Det er like aktuelt fortsatt:

  • Bestem deg for hva du skal øve på før du begynner på ei
    øvingsøkt. Hold deg til dette,  ikke hopp fra det ene til det andre.
  • Sett deg et mål etter hvor mye tid du har til disposisjon.
    Målet skal være realistisk og avgrenset. Bestemmer du deg for å øve på ei linje, skal du gjøre det. Når du kommer til slutten på linja, stopper du og begynner på nytt. Ikke la deg friste til å ”klunke” litt videre,  da bruker du verdifull tid uten å lære effektivt.
  • Del opp det du skal øve på i mindre deler. Repeter disse til du merker at det begynner å gå av seg selv.
  • Øv hver hånd for seg til å begynne med. Pianistene i verdensklasse øver slik. Så hvorfor skal ikke vi andre også gjøre det?
  • Øv mest på det som er vanskelig. Ikke begynn om igjen på begynnelsen hver gang du spiller feil lenger ute i melodien. Hvis noe er spesielt vanskelig, øver du mest på det.
  • Øv sakte. En viktig regel som du aldri bør bryte: Du skal aldri spille fortere enn at du klarer å spille helt riktig – med full kontroll. Tempoet kommer etter hvert, hvis du øver slik.