• Bestem deg for hva du skal øve på før du begynner på ei øvingsøkt.
  Hold deg til dette, ikke hopp fra det ene til det andre.
 • Sett deg et mål etter hvor mye tid du har til disposisjon. Målet skal være realistisk og
  avgrenset. Bestemmer du deg for å øve på ei linje, skal du gjøre det. Når du kommer til
  slutten på linja, stopper du og begynner på nytt. Ikke la deg friste til å ”klunke” litt videre,
  da bruker du verdifull tid uten å lære effektivt.
 • Del opp det du skal øve på i mindre deler. Repeter disse til du merker at det
  begynner å gå av seg selv.
  (Neste gang du ser en profesjonell musiker framføre ett eller annet vanskelig
  og imponerende musikkstykke skal du huske dette: Det er bare musikeren selv som vet
  hvor mange hundre, eller tusen ganger han eller hun har terpet på det.)
 • Øv mest på det som er vanskelig. Ikke begynn om igjen på begynnelsen hver gang
  du spiller feil lenger ute i melodien. Hvis noe er spesielt vanskelig, øver du mest på det.
 • Øv sakte. En viktig regel som du aldri bør bryte: Du skal aldri spille fortere enn at
  du klarer å spille helt riktig – med full kontroll. Tempoet kommer etter hvert, hvis du øver slik.