Dette krever antagelig en forklaring

Jada, vi har satt det litt på spissen. Kan det virkelig bli for mye informasjon om fingersetning og telling?

Egentlig kan det faktisk det. Saken er at når vi skriver så mye fingersetning og telling som vi gjør her i kurset,
fører det lett til at du blir “avhengig” av det.
Og når du så kommer bort i en note fra annet hold,
der det kanskje ikke står noe som helst om dette, blir du hjelpeløs.

Telling: Derfor er dette viktig

Når vi skriver telling i (nesten) alle melodier og stykker,
er det selvsagt for at du skal se hvordan du skal telle, og hvordan rytmen blir.
Du arbeider jo på egen hånd, og da er det viktig at materiellet “forklarer seg selv” mest mulig.

Men du hadde nok fått det til, selv om vi ikke skrev inn så mye telling som vi har gjort.
Når vi likevel gjør det, er grunnen denne:

Når du begynner å spille fra andre noter enn dem du har fått i kurset,
vil du støte på forskjellige rytmiske varianter og kombinasjoner av noteverdier.

Da kan du gå tilbake til kursnotene,
og prøve å finne tilsvarende “problematikk” der,
og se hvordan det ble gjort.

Eks.: “Hvordan var det vi gjorde det med punkterte firedelsnoter..?”
“Hvordan spilte vi 16-dels synkoper… ?” o.s.v.

På den måten blir kursnotene et oppslagsverk,
og i og med at vi har skrevet så mye telling,
er det stor sannsynlighet for at du finner et parallelt eksempel i kurset.

Fingersetning: Derfor er dette viktig

Det handler om å utvikle en teft for hvilke fingre det er naturlig å bruke.
Derfor har vi skrevet så mye fingersetning.
Når du spiller noter uten fingersetning,
og du lurer på hvilke fingre du skal bruke,
kan du prøve å anvende prinsippene fra kurset.