“Eksempel 23 – 1”

Her ser du Gubben Noa skrevet ut med besifring.

Bokstavene over notene er navnet på akkordene som venstre hånd skal spille. og i eksempelet under ser du hvilke akkkorder det gjelder.
Disse akkordene kjenner du godt fra før.

Video “Eksempel 23 – 1”

Eksempel 23 – 2

Video “Eksempel 23 – 2”