Eksempel 38 – 1, “Lisa gikk til skolen”

Vi skal “smake” litt på hvordan 2.-trinnsakkorden høres ut i gjennom 4 eksempler.

Eksemplene (Eksempel 38 – 1 til 38 – 4) blir gjennomgått på samme video. Vi legger likevel ut videoen i hvert eksempel, slik at du slipper å klikke deg rundt for å finne den.

Her har du begynnelsen på “Lisa gikk til skolen” i to forskjellige utgaver. I den siste siste bruker vi andretrinnsakkorden D7 i stedet for fjerdetrinnsakkorden F. (Melodien går i C-dur her.)

Video “Eksempel 38 – 1 til 4”