Eksempel 38 – 3, “Cockles and Mussles”

Her er et annet eksempel på bruk av andretrinnsakkorden. Fortsatt i C-dur.

Video “Eksempel 38 – 1 til 4”