Eksempel 38 – 4, “Eg heiter Anne Knutsdotter”

Her er et eksempel på bruk av andretrinnsakkorden i G-dur

Video “Eksempel 38 – 1 til 4”