Eksempel 11 – 1

Den nye noten, H, ligger rett under linja som énstrøken C ligger på, vi kan kanskje si at den ”henger” under C-linja.
Du finner denne tonen på den hvite tangenten til venstre for enstrøken C.

Video “Eksempel 11 – 1”