Eksempel 27 – 1

Når vi lærer denne tonen, G, har vi lært alle notene gjennom tre og en halv oktav.

Den nye tonen G ligger nederst til venstre i eksempelet nedenfor.
De tre tonene som er innringet, ligger i det vi kaller “lille oktav”. Tonene og notene kalles derfor for “lille G”, “lille A” o.s.v.

Video “Eksempel 27 – 1”