“Eksempel 8 – 1”

Den nye noten C, ligger til høyre for den H’en du lærte tidligere.
Ja, det er helt rett: Det blir enstrøken C, den samme C’en (og tangenten) som vi lærte i høyre hånd i første leksjon. Her ser du hvordan den ser ut når den skrives i F-nøkkel systemet

Video “Eksempel 8 -1”