Ny bruk av kryss og b

I leksjon 11 lærte du om fortegn: kryss, b og oppløsningstegn, og om løse fortegn.
Et løst fortegn sto midt inne i notene, og gjaldt for den ene noten det sto foran, fram til neste taktstrek.
Faste fortegn står fremst på hvert notesystem. Dette ser du i eksempel 19 – 1 nedenfor. Men først en viktig regel.

Regel for faste fortegn:

Et fast fortegn, for eksempel b for H gjelder for alle H-er i hele melodien eller musikkstykket, uansett hvilken H det er (du har jo mange H-er på instrumentet ditt).

“Eksempel 19 – 1”

Her ser du at det står en b på H-linja, fremst i noten. Vi sier at det er én b som fast fortegn.
Da er alltid b for alle H-er i hele melodien, uansett hvilken H det er.

Video “Øvelse 19 – 1”

“Eksempel 19 – 2”