“Nøkler og noter”

Denne figuren kaller vi altså “Nøkler og noter”

Vi har to sett med notelinjer eller to notesystemer som vi kaller det.
Hvert system har 5 notelinjer.
Foran på det øverste systemet står det en G-nøkkel. I dette notesystemet finner du notene for høyre hånd.
Foran på det nederste systemet står det en F-nøkkel. I dette notesystemet finner du notene for venstre hånd.
Du vil alltid finne slike nøkler fremst på hvert notesystem.

En vanlig misforståelse

Ofte kan vi høre folk si at “G-nøkkelen heter G-nøkkel fordi den ligger på den notelinja der G ligger, og F-nøkkelen heter F-nøkkel fordi den ligger på den notelinja der F ligger.” Det er feil!

Her har du sannheten

Den er stikk motsatt:
G ligger på linje nr. 2 nedenfra fordi G-nøkkelen ligger på denne linja (notesystemet for høyre hånd).
F ligger på linje nr. 2 ovenfra fordi F-nøkkelen ligger på denne linja (notesystemet for

Det er altså plasseringen av nøklene som bestemmer

Plassering av nøklene bestemmer plassering av notene!
Hadde vi for eksempel flytta G-nøkkelen til en annen linje,
måtte noten G (og dermed alle de andre) følge pent etter.
Men nå ligger (heldigvis) G- og F-nøkkelen fast, der de ligger.

To gode hjelpere

Nøklene er to gode hjelpemidler når vi skal lese notene, særlig i begynnelsen: Hvis du er usikker, sjekker du nøklene og finner hvor G (høyre hånd) eller F (venstre hånd) ligger. Når du vet det, og du kan skalaen, kan du telle deg oppover og nedover og finne navnet på den noten du var usikker på.

Hvorfor to forskjellige nøkler?

Mange lurer nok på det i begynnelsen. Notene ligger på ett sted i notesystemet for høyre hånd (G-nøkkel) og på et annet i  systemet for venstre hånd (F-nøkkel)!
Det hadde vært mye enklere om vi hadde brukt G-nøkkelen i notene for både høyre og venstre hånd? Eller….?

Du oppdager nok årsaken til at vi har to forskjellige nøkler, når du har spilt litt etter noter.
Poenget med at notene er plassert forskjellig i høyre og venstre hånd er:
De notene vi bruker mest i hver hånd (det området på instrumentet som hver hånd spiller mest på), skal ligge innenfor de fem notelinjene. Da blir notene lettere å lese.

Vil du ha et godt råd?

Ikke lag for mange teoretiske spørsmål rundt dette.
Løs oppgavene og følg progresjonen i kurset.
A-ha opplevelsene kommer etter hvert!