Flere muligheter

Når vi repeterer, hender det ofte at det er behov for å bytte ut en eller flere av taktene som omfattes av repetisjonstegnene, med andre. For å markere dette setter vi en spesiell type klammer, med nummer i, over notene. Disse klammene kaller vi for “hus”.

Klammene med tall (over F og G) kaller vi “hus” (“hus 1” og “hus 2”) Det betyr at 1. gang spiller vi det som står i hus 1,  deretter repeterer vi fra repetisjonstegnet i takt 2. Når vi så kommer til hus 1, hopper vi over dette og spiller hus 2 i stedet, og så fortsetter vi ut til slutten.
Rekkefølgen blir altså: A – B – C – D – E – F – B – C – D – E – G – H – I

Hvis det derimot f. eks. står “1 – 3” i hus 1 og “4” i hus 2, betyr det at vi skal spille partiet 
B – C – D – E – F  3 ganger, og deretter (den 4. gangen) skal vi spille B – C – D – E – G – H – I
Vi repeterer altså partiet mellom repetisjonstegnene så mange ganger som det er angitt i hus 1.