Det beste er å øve en liten stund hver dag. Det nest beste er å øve en liten stund nesten hver dag. Det dårligste alternativet er å øve veldig mye, en sjelden gang (skippertak kaller vi det som kjent). OK – vi vet at det er mange som lærer seg å spille på den måten. Men som sagt – det er dårligste alternativ. Fingrene og motorikken får ikke den jevne og regelmessige treningen gjennom skippertak-øvinga.

Men det går an å lære å spille på den måten også. Så hvis du f.eks. bare har anledning til å øve ordentlig i helgene, er det likevel mulig å lære å spille.

Øver du ca. 30 min. 5 dager i uka i gjennomsnitt, vil du få en fin progresjon på dette kurset.

Men husk – dersom du ikke får øvd så ofte eller så mye, så er det du som bestemmer tempoet. Det er ikke farlig om du bruker mer enn én uke på hver leksjon. Derimot kan det være ”farlig” å gå for fort fram!

Og dessuten: Når du følger et selvstudiumskurs som dette, bestemmer du selv framdrift. Du behøver ikke kunne leksa til spilletimen i neste uke.