Som sagt – du kommer til å lære deg å spille ved å følge kurset vårt. Men vi vil gjerne gi deg noen tips om hvordan du kan arbeide. Du vil lære fortere og bedre hvis du følger disse.

 * Gjør deg helt ferdig med én leksjon før du går videre til neste.

Tenk deg at du følger ”vanlig” undervisning på en musikkskole: Du får ei lekse som du skal øve på. Du øver på den fram til neste time. Da spiller du den for læreren, og hvis læreren er fornøyd, får du ei ny lekse. Hvis ikke, må du arbeide videre med den  til neste gang også. En flink lærer vil aldri slippe deg videre før du har lært det du skal i den leksa du holder på med.

Du kommer til å lære deg å spille ved å følge kurset vårt og arbeide hjemme hos deg selv. Men husk: Arbeidsmengden i hver leksjon er lagt opp med tanke på ca. én ukes arbeid. Følg dette gjennom alle leksjonene. Også selv om du føler at noe går lett. Ja det kan til og med hende du synes at du mestrer leksa med en gang, særlig i begynnelsen. Men spill på den noen dager likevel!

Hvorfor er dette så viktig?

Det å spille et instrument er egentlig en komplisert affære! Hjernen vår skal forstå hvordan musikken skal være, ut fra noter og gehør. Så skal den styre fingre og armer i avanserte bevegelser, slik at vi treffer riktige toner til riktig tid, med riktig styrke og anslag. Og alle fingrene og begge armene skal være korrekt synkronisert hele tiden! Og gjennom dette framkaller eller gjenskaper vi altså musikken, slik hjernen opprinnelig oppfattet at den skulle være.

Det motoriske blir derfor svært viktig. Og bevegelsesapparatet vårt (muskler, sener, nerver, armer, fingre o.s.v.) trenger tid for å oppnå den nødvendige sikkerheten.

Derfor er det ikke nok å spille et stykke eller en melodi riktig bare en gang. Nei, spill på den over flere dager. Også etter at du føler at du begynner å kunne den. Da får du den motoriske treningen som er så viktig for at du skal bli en god musiker. Og hva kjennetegner en god musiker? Jo, bl. a. at han eller hun har full kontroll på det de gjør. Da kan de forme musikken slik de ønsker at den skal låte.

Så derfor er dette punktet svært viktig. Ikke minst nå i de første leksjonene. De små melodiene og øvelsene kan virke svært enkle. Men stol på oss – det er smart å ta dem alvorlig. Det får du igjen for lenger framme!

Husk: Du mestrer ikke en melodi før fingrene spiller den ”automatisk”. Da kan du konsentrere deg om å forme musikken riktig, i stedet for å passe på at du treffer riktig note.