Vi skal altså arbeide med å sette akkorder til en gitt melodi.
I “Eksempel 37 – 1” gjennomgår vi prosessen trinn for trinn, og vi bruker “Gubben Noa” som eksempel.

Men først skal vi se på to viktige punkt:
1. Hvordan bestemme tonearten
2. Skalaen som utgangpunkt for å finne riktige akkorder