Tonearten

Når du skal sette akkorder til en melodi, må du først vite hvilken toneart den går i. I leksjon 35 lærte du om dette.

Har du noter på melodien (altså noter for høyre hånd), kan du se på antall faste fortegn, samtidig med at du ser hvilken tone melodien slutter på.

Dersom du ikke har noter, må du ”stole på” siste tonen i melodien. Slutter den på C, går den i C-dur (eller C-moll). Vi skal arbeide med durtonearter her.