Spill nabotangenten til høyre

Når vi setter kryss foran en note, spiller vi ikke den noten som ”egentlig” står, men nabotangenten til høyre for denne.

Altså: Hvis vi f. eks. setter et kryss foran en F, spiller vi ikke F-en, men den svarte tangenten til høyre for F. Vi sier at vi hever tonen et halvt trinn¸ eller en halvtone.. Den tangenten får da navnet Fiss.

Regel:

Når vi setter kryss foran en note, hever vi noten et halvt trinn (vi spiller nabotangenten til høyre for den egentlige noten).

Noten får tillagt ”-iss” til det opprinnelige navnet:

Kryss for C heter Ciss (utt. “siss”)

Kryss for D heter Diss

Kryss for E heter Eiss (utt. “É-iss), men det er F-tangenten, bare med et annet navn.
(Når det er kryss for en note spiller vi jo nabotangenten til høyre, enten den er hvit eller svart.
Mer om dette senere i leksjonen.)

Kryss for F heter Fiss

Kryss for G heter Giss

Kryss for A heter Aiss (utt. “A-iss)

Kryss for H heter Hiss, men det er C-tangenten, bare med et annet navn,
Se kommentaren under “Kryss for E” ovenfor.