Kryss for alle F-er

I leksjon 19 lærte vi om faste fortegn generelt, og om å spille med ett b som fast fortegn.

Nå skal vi spille med ett kryss som fast fortegn. Krysset står på F-linja, og ganske riktig: Ett kryss som fast fortegn betyr at vi skal spille kryss for alle F-er (hvis det ikke står oppløsningstegn forann en F. Da gjelder reglene for oppløsningstegn, konf. leksjon 11.)

“Eksempel 28 – 1”

Ett kryss som fast fortegn: Spill kryss for alle F-er: