Akkordene på tredje og sjette trinn i skalaen

I forrige kursdel jobba vi med de akkordene vi finner på det første, det fjerde, det femte og det andre trinnet i skalaen.

Her skal vi se litt på akkordene som ligger på tredje og sjette trinn.

Synes du at en akkordforbindelse låter fint?

Lytt på den, spill den mange ganger, prøv å  merke deg hvordan den låter.

Den beste måten å gjøre seg kjent med nye akkordforbindelser, er å lytte til dem når de dukker opp. Spill forbindelsen mange ganger (den akkorden du vil bli kjent med, samt akkorden før og etter).

I “Aura Lee” finner vi tredje- og sjettetrinnsakkordene i typiske forbindelser med andre akkorder. Melodien går i G-dur.

“Aura Lee”