Akkorder med 7-tall i navnet

Med septimakkorder mener vi i denne forbindelse durakkorder med 7-tall i navnet, eks. C7 og D7. (Det finnes også mollakkorder som er septimakkorder, eks. Cm7 og Dm7, men disse skal vi ikke bry oss om nå).

Bortsett fra i bluesmusikk, der alle akkordene gjerne er septimakkorder, brukes septimakkordene ofte som
overgangsakkord til neste akkord.
Mange melodier slutter for eksempel med akkordrekka 5 – 1, og da er det vanlig med septimakkord på 5, for eksempel slik: G7 – C (i C-dur).

Kvintsirkelen kan hjelpe oss til å se hvilken akkord en septimakkord leder til.

Her er en enkel regel

En durseptimakkord leder til naboakkorden på kvintsirkelen,
(mot klokka eller sola).

Men husk at dette bare gjelder durakkordene på kvintsirkelen (vi holder mollakkordene utenfor i denne forbindelse)

G7 leder til C
D7 leder til G
C7 leder til F o.s.v.

Det betyr at når en G-akkord kommer før en C-akkord, kan du bruke G7,
Når en D-akkord kommer før en G-akkord, kan du bruke D7 o.s.v.

Bare prøv!