Takter og taktstreker

Vi tar en titt på “Øvelse 1 – 1” igjen.

Ser du at hver linje er delt inn i ”rom” av loddrette streker?
I Øvelse 1 er hver linje delt inn i 8 slike ”rom” eller ”takter”
De loddrette strekene kaller vi ”Taktstreker” og det rommet vi får mellom strekene kaller vi altså for en takt.
I Øvelse 1 har vi 16 takter.
(Eksempel 1 – 1 nedenfor forklarer dette nærmere)

“Øvelse 1 – 1”

“Eksempel 1 – 1”

Ta deg litt tid og studer denne figuren, hvis dette er nytt for deg.

Dette kan du godt hoppe over nå…

4/4 betyr som nevnt at du skal telle til fire i hver takt.
Men den fullstendige betydningen er:

Summen av noteverdiene  i hver takt i hvert system (G-nøkkel systemet og
F-nøkkel systemet) skal være lik fire firedelsnoter.
Når det står 3/4 betyr det tilsvarende at summen av noteverdiene i hver takt skal være lik 3 firedelsnoter.

Men dette er viktig:
Det øverste tallet forteller oss hvor langt vi skal telle i hver takt