Løsningsforslag B-melodi 2B

1# som fast fortegn og melodien slutter på tonen G = G-dur. Flytt over akkordnumrene fra 1A og bytt akkordnavnene med dem du finner på tilsvarende trinn (1), (4) og (5) i G-durskala.