Først noen ord om fingersetningen framover

I de første leksjonene kommer det til å stå fingersetning på omtrent hver eneste note. Det gjør vi for at du skal
være sikker på at du spiller med riktige fingre når du arbeider på egen hånd.

Men dette er litt farlig!

Du kan fort legge deg til den uvanen at du leser numrene over notene i stedet for notene selv. Nå i begynnelsen
har nemlig hver finger sin “faste” tangent. Når du f. eks. ser et ett-tall i høyre hånd, så vet du at det er en C.
Men dette gjelder bare nå i starten, i de første leksjonene.
Her spiller hver finger på den samme tangenten i alle melodiene.
Men etter hvert blir dette annerledes. Fra da av vil fingrene spille i forskjellige posisjoner fra melodi til melodi.
Derfor:
Pass på at du leser notene og ikke tallene når du skal finne hvilken tone du skal spille.
Hvis ikke, lærer du ikke å spille etter noter!
Deretter ser du på tallet for å sjekke at du bruker riktig finger.

A- og B-melodier

Husker du A- og B-melodiene og forskjellen på dem?

Melodiene er delt i to grupper, A- og B-melodier

A-melodiene inneholder de emnene vi fokuserer på i leksjonen.
Disse melodiene blir også gjennomgått på videoen. Du lærer deg å spille disse
ved å se på notene og følge instruksjonene på video.

B-melodiene supplerer A-melodiene og de inneholder de samme emnene.
B-melodiene blir vanligvis ikke gjennomgått på video, men du finner dem i lydeksemplene.
B-melodiene er der for å gi deg ytterligere trening i det som er viktig i leksjonen.

Men der er en viktig forskjell på A- og B-melodiene:

A-melodiene lærer du ved å lese notene og se på videoene.
B-melodiene arbeider du med ”på egen hånd”,  uten å høre på audioversjonen
først. Du skal altså øve dem inn etter notene, slik du mener de skal være. Og det gjør du
på grunnlag av det du har lært på A-melodien(e) i leksjonen.
Når du mener at du at spiller B-melodien(e) slik du ønsker det, sjekker du lydekemplene
for å høre om du har gjort det riktig.

“Melodi 1”, A-melodi

Video “Melodi 1”