Her kommer B-melodiene

Disse skal du lære fra notene, uten å høre på audioversjonen først! Bruk det du har lært
om noteverdier, telling, noter, fingersetning o.s.v. og lær én og én slik du mener at den skal spilles. Når du mener at du er ferdig med én melodi, sjekker du den på lydeksemplet for å høre om du har gjort det rett. rett.

“Melodi 5”. B-melodi

Hvis du har utskrift av noten, kan det være lurt å skrive på fingersetning og telling,slik det er gjort på Melodi 1 – 4

Musikkeksempel “Melodi 5”

Uenig med læreren?


Hvis du hører at du har øvd inn noe som låter annerledes enn tilsvarende melodi på lydeksempelet:
Studer notene og lydeksempelet for å finne ut hvordan det skal spilles
og hva som er forskjellen på din måte å spille det på og lærerens.
Dersom du føler at du ikke helt forstår hvorfor melodien skal spilles slik læreren gjør og ikke slik du har gjort det,
kan du la “problemet” ligge, og gå videre til neste melodi.
Ofte kommer forståelsen etter hvert.
Så ikke fortvil om du er uenig med læreren av og til!