“Melodi 7”, B-melodi

Denne kjenner du sikkert fra før

Musikkeksempel “Melodi 7”

Da er du ferdig med Leksjon 1

Når du kan spille de tre B-melodiene riktig, er det tid for å gå videre til neste leksjon.
Leksjon 1 var lang, med mye nytt på en gang. I hvert fall hvis du ikke har spilt etter noter før.
Men husk på det som sto under “Oppsummering”: Det blir ikke så mye nytt i hver leksjon videre.
Og hvis du føler at det er mye å holde styr på så kommer tryggheten etter hvert!

Etter hvert som du går framover i kurset
er det smart å også gå tilbake og spille melodiene fra tidligere leksjoner av og til.
Det øker sikkerheten i spillet ditt.