Om oppgavemelodiene i denne leksjonen

De to første (Melodi 8 og Melodi 9) ligner altså på dem vi spilte i forrige leksjon: Høyre og venstre hånd spiller “hver
sin gang”. Men fra og med  Melodi 10 spiller begge hender samtidig, melodi i høyre hånd og akkompagnement i venstre.
Da blir det viktig å øve riktig: Begynne med å øve hver hånd for seg, og så øve veldig sakte når vi spiller med begge hender sammen.

“Melodi 8”, A-melodi

Video “Melodi 8”