Disse inneholder først og fremst B-melodiene.
Husk: Ikke hør på B-melodiene før du har lært å spille dem etter notene!