Hver leksjon fokuserer på ett eller flere emner

Disse vil være beskrevet i innledningen av leksjonen.
Melodiene er valgt ut for at de skal gi deg nødvendig trening i dette.
Målet med hver leksjon er at du skal kunne spille melodiene riktig og sikkert. Du viser
at du har lært det du skal, når du kan spille alle melodiene i hver leksjon.

Melodiene er delt i to grupper, A- og B-melodier

A-melodiene inneholder de emnene vi fokuserer på i leksjonen.
Disse melodiene blir også gjennomgått på videoen. Du lærer deg å spille disse
ved å se på notene og følge instruksjonene på video.

B-melodiene supplerer A-melodiene og de inneholder de samme emnene.
B-melodiene blir vanligvis ikke gjennomgått på video, men du finner dem i lydeksemplene.
B-melodiene er der for å gi deg ytterligere trening i det som er viktig i leksjonen.

Men der er en viktig forskjell på A- og B-melodiene:

A-melodiene lærer du ved å lese notene og se på videoene.
B-melodiene arbeider du med ”på egen hånd”,  uten å høre på audioversjonen
først. Du skal altså øve dem inn etter notene, slik du mener de skal være. Og det gjør du
på grunnlag av det du har lært på A-melodien(e) i leksjonen.
Når du mener at du at spiller B-melodien(e) slik du ønsker det, sjekker du lydekemplene
for å høre om du har gjort det riktig.