Dynamikk gir liv til musikken

Dynamikk handler om styrkeforskjeller i musikken. Vi lærte om dette i leksjon 16. Der ble vi kjent med hoveduttrykkene:

p = piano = svakt og f  = forte = sterkt.

To nye uttrykk

Disse gjelder styrkenivå som ligger mellom piano og forte:

mp = mezzopiano       halvsvakt eller middels svakt (litt svakere enn mf)
mf = mezzoforte          halvsterkt eller middels sterkt (litt sterkere enn mp)

Dette krever at vi er enda mer bevisst på styrkenivået, og at vi etter hvert behersker anslaget vårt gpdt at vi kan skille mellom de forskjellige nivåene.

Gradvis styrkeforandring

Vi har også uttrykk som gjelder gradvise styrkeforandringer:

cresc. = crescendo           sterkere og sterkere etter hvert
dim. = diminuendo           svakere og svakere etter hvert

I stedet for crescendo brukes ofte dette symbolet:

I stedet for diminuendo brukes ofte dette symbolet:

Viktig å huske på

Dynamikken er med på å gi liv til musikken.
Men husk det vi snakket om i leksjon 16: Ikke overdriv de dynamiske forskjellene.
Pass spesielt på at du ikke spiller for hardt når du skal spille sterkt.
Det blir lettere å rette seg etter disse nyansene etter hvert som vi utvikler trygghet og teknikk.