Tre eksempler på variasjon i venstre hånd

Eksempel 46 – 1, variasjoner i 4/4-rytme

Her ser du fem mulige variasjoner i 4/4-rytme. Vi bruker C- og F-akkorden som eksempel, men eksemplene fungerer selvsagt på alle akkorder.

Vi har brukt disse variantene flere steder i kurset, bl. a. i “Kveldssang for en liten”, og “Prøv denne” i leksjon 15, eller i “Skituren”, i leksjon 30.

Eksempel 46 – 2, variasjoner i 3/4-rytme

Her ser du 4 mulige varianter i 3/4-rytme, eller valsetakt. Du finner noen av dem i “En liten vals” og i “Amazing Grace”, leksjon 25.

Eksempel 46 – 3, flere akkorder i hver takt

Slike variasjonsmønstre kan av og til komme i konflikt med akkordskiftene i melodien. Det er ikke sikkert at du har plass til 4 toner på C-akkorden f.eks., fordi det kommer en ny akkord allerede etter to taktslag.

Nedenfor ser du hvordan dette kan løses.

Men dette kan ofte være litt vanskelig, fordi akkord-skiftene kan komme på steder i takten som gjør at det mønsteret vi spiller, ikke passer inn i det hele tatt.

En løsning er å spille akkordene på “vanlig” måte (alle tonene på en gang), hvis akkordskiftene kommer veldig tett i ei takt. Vi har et eksempel på det i den siste takta i Eksempel 46 – 3