B-melodiene

A-melodien kommer altså sist i denne leksjonen.

B-melodiene i denne leksjonen består av 2 melodier uten akkorder. Hver melodi finnes i tre forskjellige tonearter: C-dur, F-dur og G-dur. Du skal bruke det du har lært her i leksjonen og bestemme hvilken toneart de går i og hva som er første-, fjerde- og femtetrinnsakkorden i hver toneart.

Deretter skal du sette akkordene til melodien.

NB! Vi har satt et “X” der du skal skifte akkord.

I eksempel 31 – 1 finner du en gjennomgang av hvordan du skal arbeide med disse oppgavene.

Men først noen tips

  • Åpningsakkorden er ofte en førstetrinnsakkord (C i C-dur) – prøv den først.
  • Den siste akkorden i en melodi er ”alltid” en førstetrinnsakkord (C i C-dur). Det finnes unntak, men de er uhyre sjeldne.
  • Når den siste akkorden i en melodi er en førstetrinnsakkord (C i C-dur), er den nest siste ofte en femtetrinnsakkord (G i C-dur).