Dette må til for å få riktig rytme

I figuren nedenfor, “Noteverdier og telling” er det fem linjer med noter. Notene i hver linje ser forskjellige ut i forhold til notene i de andre linjene. Notene i de fem linjene har følgende navn: Helnote, halvnoter, firedelsnoter, åttendelsnoter og sekstendelsnoter.

Noteverdier og telling:

Hvorfor forskjellig utseende og forskjellige navn?
Jo, utseendet forteller oss hvor lang tonen er (det vil si –

hvor lenge tonen skal holdes, før vi spiller neste tone).
Det er dette som former rytmen i musikken.

Helnoten er utgangspunktet

Helnoten har fått navnet sitt fordi den ikke er delt opp i mindre deler.
Den er rett og slett hel!
(På samme måte som et eple er helt, så lenge det ikke er delt.)

De andre notene (halvnoter, firedelsnoter o.s.v.) er rett og slett en helnote som er delt opp i mindre deler:
Deler du en helnote i to like deler, får du to halve eller to halvnoter.
Deler du en helnote i fire like deler, får du fire firedeler, eller fire firedelsnoter.
Deler du en helnote i 8 like deler, får du åtte åttendeler, eller åttendelsnoter.
Deler du en helnote i 16 like deler, får du 16 16-deler eller 16-delsnoter.

Stadig nye og forhåpentligvis gode råd:

Det gjelder det samme her som tidligere i leksjonen:
Ikke lag for mange teoretiske spørsmål rundt dette.
Løs oppgavene og følg progresjonen i kurset.
A-ha opplevelsene kommer etter hvert!