“Eksempel 17 – 1”, en ny note

Her har vi en ny note i venstre hånd, H. Studer plassering både i notesystemet og på instrumentet ditt, slik at du blir sikker på hvor du har den.

Video “Eksempel 17 – !”

“Øvelse 17 – 1”

Her har du en fin fingerøvelse! Den skal spilles sakte, kjenn at du bruker hver finger, med full kontroll på anslag, fingerstilling o.s.v.

Pass på at ikke ytterste fingerledd “knekker” bakover, konf. tidligere leksjoner. Spill øvelsen både hver hånd for seg og begge hender sammen.

Etter hvert kan du øke farten noe, men du må aldri spille fortere enn at du har full kontroll på det du gjør!