Ny akkordforbindelse

I forrige leksjon lærte vi å bruke akkordene på 1., 4. og 5. trinn. Dette kalte vi toneartens ”hovedakkorder”.

Andretrinnsakkorden

Nå skal vi se litt på bruken av 2.-trinnsakkorden. (andretrinnsakkorden).

I C-dur blir det D-akkorden
I F-dur blir det G-akkorden
I G-dur blir det A-akkorden

Brukes oftest i septimvariant (eks. D7)

2.-trinnsakkorden brukes veldig ofte som septimakkord, altså den akkordvarianten som har  et 7-tall i navnet.

Altså:

D7 i stedet for D når den brukes som 2.-trinnsakkord
G7 i stedet for G når den brukes som 2.-trinnsakkord
A7 i stedet for A når den brukes som 2.-trinnsakkord

Etterfølges av femtetrinnsakkorden

2.-trinnsakkorden blir (nesten) alltid etterfulgt av 5.-trinnsakkorden:

I C-dur blir D7-akkorden (nesten alltid) etterfulgt av en G-akkord
I F-dur blir G7-akkorden (nesten alltid) etterfulgt av en C-akkord
I G-dur blir A7-akkorden (nesten alltid) etterfulgt av en D-akkord